Върни се горе

Връзка с нас

Телефон за информация: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

факс: 02/981 79 55

Гише пропуски: (02) 985 11 300

Деловодство на ИАГ: (02) 985 11 389

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

Електоронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

Връзка с пресцентър

press@mzh.government.bg

Адрес:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №55

Email: minister@mzh.government.bg

           hartanaklienta@mzh.government.bg 

Полезни връзки

Препратки към уеб-сайтовете на важни институции в България и чужбина.


Антикорупция и сигнали

Изпратете сигнал или научете повече за корупцията и алтернативните механизми за подаване на сигнал.


Анкета

Анкета за потребителите на земеделска статистика  - анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие и регионална политика.