Върни се горе

Заповед № РД09-508/20.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите


Заявки за настаняване в ПБ от лицата, посочени в раздел І, т. 2 лица, се правят чрез попълване на формуляр „Заявка за настаняване“ в електронен формат през бръузър „Google Chrome“ на следната електронна връзка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8q8VJubi4mgxK4MQk74m1Y05pR3-SklbrG18fh_9mt2Hb8w/viewform

PDF файл, 142,9 KB, качен на 25.05.2021 pdf document