Върни се горе

ПРСР

Доклад за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2020 г.
относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ( ПРСР 2014-2020 г. )
DOCX файл, 126,8 KB, качен на 28.02.2020

docx document

Заповед № РД 09-232 от 28.02.2020
DOCX файл, 121,4 KB, качен на 28.02.2020

docx document

Заповед № РД09-211 от 25 февруари 2020 г. за изменение на Заповед № № РД 09-270 от 26.03.2018 г. на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.
RAR файл, 938,0 KB, качен на 26.02.2020

rar document

Информация за кандидатстване

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 17 - 19 февруари 2020 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 28.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 12 - 16 февруари 2020 г.
PDF файл, 908,8 KB, качен на 21.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 06 февруари 2020 г. – 11 февруари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 833,6 KB, качен на 17.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 03 февруари 2020 г. – 05 февруари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 909,8 KB, качен на 14.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 28 януари – 02 февруари 2020 г по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 854,6 KB, качен на 07.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 13 януари – 17 януари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 534,9 KB, качен на 24.01.2020

pdf document

Заповед № РД09-27/1.01.2020 за изменение на Заповед № РД 09-565/15.06.2018 година на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 година.
ZIP файл, 911,5 KB, качен на 15.01.2020

zip document

Заповед № РД09-25/15.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-968/16.10.2019 г. на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която се удължава периода на прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г.

RAR файл, 643,1 KB, качен на 15.01.2020

rar document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 08 януари 2020 г. – 13 януари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 658,6 KB, качен на 15.01.2020

pdf document