Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложенo за финансиране проектно предложение в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,9 KB, качен на 11.10.2023 pdf document

Съобщение за одобрение на предложенo за финансиране проектно предложение в рамките на четвъртия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,6 KB, качен на 11.10.2023 pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране пет проектни предложения в рамките на третия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 380,5 KB, качен на 26.06.2023 pdf document

Заповед на РУО № РД09-524/19.05.2023 г. за утвърждаване на Указания към местните инициативни групи за изискванията към стратегиите за Водено от общностите местно развитие


в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 19.05.2023 pdf document

Презентационни материали от обучение за прилагане на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“


на проведената информационна среща на 28.03.2023 г. в град Добрич.
PPTX файл, 1,1 MB, качен на 31.03.2023 pptx document