Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Заповед № РД 09-743 от 22.07.2021 г., с която е определен бюджет за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството


и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г. за периода 22.06.2021 г. - 22.06.2022 г
PDF файл, 6,4 MB, качен на 23.07.2021 pdf document