Върни се горе

Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

Становище № 04-00-2202/20.09.2023 г. на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника,


включително прикачен инвентар и специфично оборудване за проследимост на операциите, във връзка с прием на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост
PDF файл, 258,7 KB, качен на 26.09.2023 pdf document

Проект на Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията "От фермата до трапезата" до 2030 г.


Националната програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията "От фермата до трапезата" до 2030 г. е стратегически документ, който се разработва в изпълнение на Реформа С6.R1 „Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор“ по Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
В Програмата са формулирани стратегически цели и мерки за тяхното постигане, с което се цели да се допълни и надгради стратегическата рамка за управление на аграрния сектор, регламентирана в Националната програма за развитие България 2030.

Отговорна структура: МЗХ
Разработил: Аграрен институт- Пловдив
Електронен адрес: peterborisov@au-plovdiv.bg
IDTodorova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 28.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.09.2023 г.

PDF файл, 2,3 MB, качен на 28.08.2023 pdf document