Върни се горе

Кампания 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Заповед РД 09-886 от 01.08.2022 г.


PDF файл, 207,7 KB, качен на 08.08.2022 pdf document

Заповед РД 09-804 от 11.07.2022 г.


PDF файл, 229,1 KB, качен на 18.07.2022 pdf document

Заповед РД 09-683 от 08.07.2021 г.


PDF файл, 222,6 KB, качен на 09.07.2021 pdf document

Методика за кръстосаното съответствие


PDF файл, 821,6 KB, качен на 27.07.2020 pdf document

Заповед РД 09-592 от 24.07.2020 г.


PDF файл, 253,7 KB, качен на 27.07.2020 pdf document

Методика за кръстосаното съответствие


PDF файл, 909,8 KB, качен на 13.08.2019 pdf document

Заповед РД 09-811 от 09.08.2019 г.


PDF файл, 267,9 KB, качен на 13.08.2019 pdf document

Заповед РД 09-592/ 27.06.2018


PDF файл, 151,6 KB, качен на 27.06.2018 pdf document

Кампании 2012 - 2014

Заповед № РД09-819 от 09.12.2014 г.


PDF файл, 195,1 KB, качен на 10.12.2014 pdf document