Върни се горе

Цели на администрацията по години

Цели на администрацията на МЗХГ за 2018 г.
PDF файл, 12,4 MB, качен на 07.03.2018

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2017 г.
PDF файл, 574,7 KB, качен на 23.01.2017

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2016 г
PDF файл, 2,5 MB, качен на 12.01.2016

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2015 г.
PDF файл, 1,9 MB, качен на 26.01.2015

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2014 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 27.01.2014

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2013 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 28.01.2013

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2012 г
PDF файл, 194,6 KB, качен на 30.01.2012

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2011 г.
PDF файл, 382,5 KB, качен на 24.01.2011

pdf document

Отчети за изпълнение на целите на администрацията