Върни се горе

Цели на администрацията по години

Цели на администрацията на МЗм за 2018 г.


PDF файл, 12,4 MB, качен на 07.03.2018 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2017 г.


PDF файл, 574,7 KB, качен на 23.01.2017 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2016 г


PDF файл, 2,5 MB, качен на 12.01.2016 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2015 г.


PDF файл, 1,9 MB, качен на 26.01.2015 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2014 г.


PDF файл, 2,1 MB, качен на 27.01.2014 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2013 г.


PDF файл, 1,8 MB, качен на 28.01.2013 pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2012 г


PDF файл, 194,6 KB, качен на 30.01.2012 pdf document

Отчети за изпълнение на целите на администрацията