Върни се горе

Цели на администрацията по години

Цели на администрацията на МЗХ за 2010 г.
PDF файл, 731,2 KB, качен на 11.01.2010

pdf document

Цели на администрацията на МЗХ за 2009 г.
PDF файл, 487,2 KB, качен на 20.01.2009

pdf document

Отчети за изпълнение на целите на администрацията