Върни се горе

Изследването на структурата на земеделските стопанства е извадкова статистическа анкета, която обхваща стопанства на територията на цялата страна, отговарящи на критериите за стопанство и включени в списъка за анкетиране. При изпълнение на анкетата се установява структурата на земеделските стопанства в страната, осигуряват се статистически данни, съпоставими за всички държави членки на Европейския съюз.

Информацията е необходима за развитието на Общата селскостопанска политика на Общността, като за целта се използват стандартни класификации и общи определения за характеристиките, включени в изследванията. При изследване на земеделските производствени методи и използване на ресурсите в стопанствата се получава ценна информация за състоянието и въздействието на земеделието върху околната среда.