Върни се горе

Бюлетини и резултати

Използване на земята


XLSX файл, 10,3 MB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Животновъдство


XLSX файл, 4,9 MB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Работна сила


XLSX файл, 1,5 MB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Агроекология и други дейности


XLSX файл, 988,8 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document