Върни се горе

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година


Относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011
PDF файл, 532,3 KB, качен на 08.10.2018 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2015 година


За изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките
PDF файл, 413,1 KB, качен на 13.08.2015 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА


За изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на списъка на характеристиките, който следва да бъде съставен за изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2016 г.)
PDF файл, 349,3 KB, качен на 28.06.2014 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА


За прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките
PDF файл, 1,2 MB, качен на 15.12.2009 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


Относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи
PDF файл, 159,1 KB, качен на 01.12.2008 pdf document