Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Пакет от документи за обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
RAR файл, 1,9 MB, качен на 18.05.2020

rar document

Проект на Насоки за кандидатстване с проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 716,7 KB, качен на 13.05.2020

zip document