Върни се горе

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Press@mzh.government.bg

 

Евелина Николова - началник на отдел "Връзки с обществеността"

Тел.: 02/985 11 209

Имейл: EStoyanova@mzh.government.bg

Име Телефон Имейл
Цветелина Стамболийска 02/985 11 196 CPishikova@mzh.government.bg
Моника Величкова 02/985 11 196 MVelichkova@mzh.government.bg
Албена Ямболиева 02/985 11 226 AYambolieva@mzh.government.bg

 

Protocol@mzh.government.bg   

Славина Попова-Колева - началник на отдел "Протокол"

Тел.: 02/985 11 473

Имейл: SIPopova@mzh.government.bg

Име  Телефон Имейл
Мария Михайлова 02/985 11 224 mmihailova@mzh.government.bg
Искра Панкова-Илиева 02/985 11 891 IPankova@mzh.government.bg
Десислава Георгиева-Кьосева 02/985 11 255 DGGeorgieva@mzh.government.bg
Ралица Маркова 02/985 11 239 RMarkova@mzh.government.bg