Върни се горе

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Христина Стойчева - Директор

Тел.: 02/985 11 209

 

Press@mzh.government.bg

Отдел "Пресцентър"

Име Телефон Имейл
Цветелина Стамболийска 02/985 11 226 CPishikova@mzh.government.bg
Албена Ямболиева 02/985 11 226 AYambolieva@mzh.government.bg

   Камелия Гюрова                          02/985 11 254          KGurova@mzh.government.bg

 

   Николета Цветкова                      02/985 11 226        NTsvetkova@mzh.government.bg

 

Protocol@mzh.government.bg   

 Отдел "Протокол"

Име  Телефон Имейл
Мария Михайлова 02/985 11 224 mmihailova@mzh.government.bg
Искра Панкова-Илиева 02/985 11 255 IPankova@mzh.government.bg
Десислава Георгиева-Кьосева 02/985 11 255 DGGeorgieva@mzh.government.bg
Ралица Маркова 02/985 11 239 RMarkova@mzh.government.bg