Върни се горе

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Ася Попова  - директор

Тел. 02/985 11 229

Отдел "Пресцентър"

Press@mzh.government.bg

Eвелина Николова - началник на отдел "Връзки с обществеността"

Тел. 02/985 11 227

Име Телефон Имейл
Цветелина Стамболийска 02/985 11 226 CPishikova@mzh.government.bg
Албена Ямболиева 02/985 11 226 AYambolieva@mzh.government.bg
Надежда Бочева 02/985 11 254 NBocheva@mzh.government.bg
Камелия Гюрова 02/985 11 224 KGurova@mzh.government.bg

  

Отдел "Протокол"

Protocol@mzh.government.bg   

Славина Попова-Колева - началник на отдел "Протокол"

Тел. 02/985 11 209

Име  Телефон Имейл
Мария Михайлова 02/985 11 224 mmihailova@mzh.government.bg
Искра Панкова-Илиева 02/985 11 255 IPankova@mzh.government.bg
Десислава Георгиева-Кьосева 02/985 11 255 DGGeorgieva@mzh.government.bg
Ралица Маркова 02/985 11 229 RMarkova@mzh.government.bg