Върни се горе

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

 

Отдел „Връзки с обществеността“

Press@mzh.government.bg

Име Телефон Имейл
Албена Ямболиева 02/98511 226 AYambolieva@mzh.government.bg
Цветелина Стамболийска 02/98511 226/196 CPishikova@mzh.government.bg
Елина Христова 02/98511 226 EHristova@mzh.government.bg
Моника Величкова 02/98511 226 MVelichkova@mzh.government.bg
Камелия Гюрова 02/98511 254 KGurova@mzh.government.bg
Мариела Пчелинска 02/98511 269 MPchelinska@mzh.government.bg

 

Отдел „Протокол“

Protocol@mzh.government.bg   

Славина Попова-Колева -  Началник отдел "Протокол"

SIPopova@mzh.government.bg

02/98511 473

Име  Телефон Имейл
Мария Михайлова 02/98511 255 MMihailova@mzh.government.bg
Искра Панкова – Илиева 02/98511 891 IPankova@mzh.government.bg
Десислава Георгиева - Кьосева 02/98511 891 DGGeorgieva@mzh.government.bg