Върни се горе

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Press@mzh.government.bg

Име Телефон Имейл
Цветелина Стамболийска

02/98511 226

CPishikova@mzh.government.bg
Камелия Гюрова 02/98511 254 KGurova@mzh.government.bg

Protocol@mzh.government.bg   

Име  Телефон Имейл
Славина Попова-Колева 02/98511 473 SIPopova@mzh.government.bg
Мария Михайлова 02/98511 255 mmihailova@mzh.government.bg