01.06.2023


30.05.2023г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 16.28 KB
23.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 16.56 KB
22.05.2023г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Троян, ИРМ Априлци 68.50 KB
15.05.2023г. Дата на конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 15.11 KB
09.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 15.04 KB
19.04.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 17.31 KB
30.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Агропродукт Стойкови" ЕООД за с.Пещерна 311.17 KB
30.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Агропродукт Стойкови" ЕООД за с.Дерманци 306.69 KB
29.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за Кирил Боянов Маринов 481.59 KB
29.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Хигъл" ЕООД 495.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация