23.04.2024


26.06.2023г. Уведомление до СТЕФАН ТИХОМИРОВ КЪНЧЕВ по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 200.05 KB
26.06.2023г. Уведомление до "БГ АГРО РЕНТ" ЕООД по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 212.00 KB
26.06.2023г. Уведомление до "АГРО-ИН 2008" ООД по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 197.76 KB
26.06.2023г. Уведомление до АГРОГРУП ЛУКОВИТ ЕООД по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 201.42 KB
30.05.2023г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 16.28 KB
23.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 16.56 KB
22.05.2023г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Троян, ИРМ Априлци 68.50 KB
15.05.2023г. Дата на конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 15.11 KB
09.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 15.04 KB
19.04.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 17.31 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация