03.10.2023


23.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 16.56 KB
22.05.2023г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Троян, ИРМ Априлци 68.50 KB
15.05.2023г. Дата на конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 15.11 KB
09.05.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци. 15.04 KB
19.04.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, ИРМ-Априлци, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 17.31 KB
30.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Агропродукт Стойкови" ЕООД за с.Пещерна 311.17 KB
30.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Агропродукт Стойкови" ЕООД за с.Дерманци 306.69 KB
29.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за Кирил Боянов Маринов 481.59 KB
29.03.2023г. Съобщение по чл.61 и чл.18а от АПК за издадена заповед по чл.37в, ал.7 ЗСПЗЗ за "Хигъл" ЕООД 495.53 KB
02.03.2023г. Уведомление по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ 219.56 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация