18.04.2024


27.11.2023г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Тетевен, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 14.49 KB
27.11.2023г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за за длъжността "Юрисконсулт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 14.61 KB
09.11.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Тетевен, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 18.54 KB
09.11.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 17.78 KB
10.10.2023г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч. 16.39 KB
13.09.2023г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч. 148.62 KB
05.09.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч 14.27 KB
16.08.2023г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч , Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 16.96 KB
26.06.2023г. Уведомление до ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ШОЙКОВ по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 220.95 KB
26.06.2023г. Уведомление до "АГРОПРОДУКТ 2018" ЕООД по чл.26 от АПК - за неправомерно ползване на имоти от ДПФ. 209.77 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация