Върни се горе

Директни плащания - кампания 2020

Covid-19

Актуално

Заповед №РД-04-105/05.08.2020г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти –
частна държавна собственост, находящи се в стопански двор в землищата на с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен; с. Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен; с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен
PDF файл, 346,1 KB, качен на 07.08.2020

pdf document

Заповед № ПО – 03 – 9 – 3 от 23.07.2020г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти,
частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ – с. Атолово, общ. Стралджа /Публикувана във вестник „Ало, Ямбол” бр. 23 от 27.07.2020г./
DOCX файл, 76,5 KB, качен на 27.07.2020

docx document

Във връзка с осигуряване на функционалността на Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин уведомяваме всички оператори, да очакват мейл от регистъра, след което да потвърждават или непотвърждават данните си. Регистърът ще генерира автоматично мейл до оператора, за да влезе и потвърди информацията в профила си. Обръщаме внимание, че срока за потвърждаване е 10 дни от въвеждането на пълната информация в профилите на операторите (основни данни, договор,сертификат,обекти). Стартирал е процес по зареждане на данните, който се осъществява поетапно.

В тази връзка, при влизане в профила си, оператора трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“. При това операторите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра и ако открият непълноти или неточности да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани.

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document