Върни се горе

Кампания Акциз 2019

Опис на фактурите за закупен газьол
XLSX файл, 44,0 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

Актуално

Заповед № РД 11-431/09.10.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Бургас за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура за продажба на земя-частна държавна
по реда на чл.27, ал.9 във връзка с чл.8 от ЗСПЗЗ представляваща земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в гр.Българово, общ.Бургас и с.Трояново, общ.Камено
DOC файл, 90,0 KB, качен на 09.10.2019

doc document

Заповед № РД 11-430/08.10.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Бургас за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура за продажба на земя-частна държавна
по реда на чл.27, ал.9 във връзка с чл.8, изречение второ от ЗСПЗЗ представляваща земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в с.Черна могила, общ.Айтос - ПИ №270009
DOC файл, 78,5 KB, качен на 09.10.2019

doc document