01.06.2023


График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Угърчин /. 11.00 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Троян /. 10.99 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Ябланица /. 61.00 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Луковит /. 289.56 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Априлци /. 13.85 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Тетевен /. 11.37 KB
График за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г. / община Ловеч /. 38.00 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Ловеч. 237.55 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Летница. 99.46 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Луковит. 273.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Априлци
повече>>

Летница
повече>>

Ловеч
повече>>

Луковит
повече>>

Тетевен
повече>>

Троян
повече>>

Угърчин
повече>>

Ябланица
повече>>


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация