04.12.2021


Заповед чл.37в ал. 10 от ЗСПЗЗ 113.50 KB
Заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за служебно разпределение землище Катунец за стопанската 2011 / 2012г. 2.76 MB
Заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за служебно разпределение землище Угърчин за стопанската 2011 / 2012г. 254.86 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Летница за стопанската 2011 / 2012г. 512.70 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Ловеч за стопанската 2011 / 2012г. 4.38 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Луковит за стопанската 2011 / 2012г. 1.60 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Тетевен за стопанската 2011 / 2012г. 124.52 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Троян за стопанската 2011 / 2012г. 238.10 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Угърчин за стопанската 2011 / 2012г. 1.07 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Ябланица за стопанската 2011 / 2012г. 1.12 MB


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD