20.07.2024


Заповед чл. 37в ал. 10 от ЗСПЗЗ 114.00 KB
Заповед за разпределение на масивите за ползване за землище Дерманци за стопанската 2012 / 2013г. съгласно съдебно решение от месец март 2014г. 202.50 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Летница за стопанската 2012 / 2013г. 355.71 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Ловеч за стопанската 2012 / 2013г. 1.56 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Луковит за стопанската 2012 / 2013г. 2.92 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Тетевен за стопанската 2012 / 2013г. 521.83 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Троян за стопанската 2012 / 2013г. 392.61 KB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Угърчин за стопанската 2012 / 2013г. 4.10 MB
Заповеди за разпределение на масивите за позване в община Ябланица за стопанската 2012 / 2013г. 1.47 MB


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация