02.12.2022


1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Торос за стопанската 2021/2022г. 4.37 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бежаново за стопанската 2021/2022г. 3.82 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Беленци за стопанската 2021/2022г. 1.97 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дерманци за стопанската 2021/2022г. 4.20 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дъбен за стопанската 2021/2022г. 1.87 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Карлуково за стопанската 2021/2022г. 1.93 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2021/2022г. 4.42 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Петревене за стопанската 2021/2022г. 1.93 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Пещерна за стопанската 2021/2022г. 1.38 MB
1.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Румянцево за стопанската 2021/2022г. 2.37 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg