29.02.2024


06.10.2023г. СПИСЪК С АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 179.57 KB
17.05.2022г. Заповед за вътрешни правила АЕУ ОДЗ Ловеч 2022г. 191.36 KB
17.05.2022г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на електронни административни услуги в ОД „Земеделие“ Ловеч и Общинските служби по земеделие. 319.44 KB
05.05.2022г. Заповед за вътрешни правила АО ОДЗ Ловеч 2022г. 196.95 KB
05.05.2022г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЛОВЕЧ 410.40 KB
05.05.2022г. Харта на клиента 281.67 KB
05.04.2022г. Приложение 3 - Списък на Общински служби по Земеделие към ОД "Земеделие" Ловеч 32.00 KB
16.03.2022г. Заповед и Вътрешни правила ССЕВ Ловеч 2022г. 195.46 KB
16.03.2022г. Заповед и Вътрешни правила СЕОС Ловеч 2022г. 202.34 KB
01.09.2020г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ЛОВЕЧ /Утвърдени със Заповед №РД-04-70/19.05.2020г. на Главния секретар на ОД “Земеделие“- Ловеч/ 349.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg