18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 2.39 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ТН1 за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 1.55 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 3.29 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ТН за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 3.35 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ТН1 за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 1.31 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Велчево за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 1.94 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ТН за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 1.64 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Скандало за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 1.67 MB
Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Априлци. 50.00 KB
РЕГИСТЪР за ПОЛЗВАНЕТО на ИМОТИ по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ /по НОМЕРА на ИМОТИ/. 38.32 KB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg