29.11.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за 2017г. - ПМЛ 447.97 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене за 2017г. - ПМЛ 376.22 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница за 2017г. - ПМЛ 330.11 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка желязна за 2017г. - ПМЛ 418.92 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за стопанската 2016/2017г. - ТН 211.57 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор за стопанската 2016/2017г. - ТН други 215.22 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор за стопанската 2016/2017г. - ТН овощни 232.95 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Галата за стопанската 2016/2017г. - ТН 217.23 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене за стопанската 2016/2017г. - ТН 233.45 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница за стопанската 2016/2017г. - ТН други 199.83 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg