28.02.2024


Декларации по чл.12. от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Ловеч
Илинка Петрова 2.33 MB
Надежда Нанева 848.61 KB
Цветозар Герджиков 2.20 MB
Златка Матеева 1.24 MB
Златка Лалева 590.87 KB
Цветелина Генкова 1.59 MB
Тони Петрова 1.09 MB
Теодор Иванова 386.94 KB
Тинка Гечевска 1.60 MB
Силвия Минкова 395.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg