29.09.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ловеч за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 513.94 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Хлевене за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 477.38 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тепава за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 547.19 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Стефаново за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 539.21 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Соколово за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 565.39 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Радювене за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 564.69 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Прелом за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 492.04 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малиново за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 529.49 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Къкрина за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 499.96 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Горно Павликене за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 18.12.2019г./ 514.57 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg