08.12.2022


24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2021/2022г. - ДТН 519.52 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 489.64 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2021/2022г. - ТН 760.84 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Велчево за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 5.11 MB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2021/2022г. - ДТН 460.11 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 473.97 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна за стопанската 2021/2022г. - ТН 480.74 KB
24.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Скандалото за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 4.98 MB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 1.37 MB
График за сключване на споразумения по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за община Априлци. 32.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg