02.12.2022


09.03.2021г. Протокол за избор на оценител на имоти по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ - 2021 г. 177.62 KB
09.03.2021г. Протокол за избор на оценител на имоти по чл.56е,ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - 2021 г. 177.99 KB
09.03.2021г. Протокол за избор на оценител на имоти по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2021 г. 177.76 KB
17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 748.85 KB
17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 846.58 KB
17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 748.22 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 389.77 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 444.50 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 393.06 KB
Протокол от разглеждане на подадени оферти за изработване на планове на новообразувани имоти 53.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg