18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Добродан за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 4.70 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Врабево за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 7.11 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Врабево за стопанската 2020/2021г. - ТН 2.19 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Балабанско за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 4.91 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели Осъм за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 4.88 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели осъм за стопанската 2020/2021г. - ТН 4.51 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Белиш за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 4.80 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Борима за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 5.12 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Борима за стопанската 2020/2021г. - ТН 5.14 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Голяма Желязна за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 5.03 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg