03.12.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене за 2018г. - ПМЛ 551.74 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за 2018г. - ПМЛ 450.94 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Васильово за 2018г. - ПМЛ 337.36 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница за 2018г. - ПМЛ 324.69 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-82 / 26.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Галата - ТН 115.60 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-45 / 15.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Гложене - ОЗ 162.93 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка желязна за стопанската 2017/2018г. 517.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Галата за стопанската 2017/2018г. - ТН 321.20 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за стопанската 2017/2018г. - ОЗ 440.08 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за стопанската 2017/2018г. 409.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg