02.10.2023


График за текущата година

повече>>>

График за изтеклите години

повече>>>

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg