16.07.2024


20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Калейца ОЗ за стопанската 2022/2023г. 1.72 MB
Публикуван 21.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дълбок дол ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.14 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Черни Осъм ТН за стопанската 2022/2023г. 5.66 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр.Троян ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.58 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Терзийско ТН за стопанската 2022/2023г. 5.31 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Терзийско ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.14 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Старо село ТН за стопанската 2022/2023г. 5.07 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Старо село ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.14 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Патрешко ТН за стопанската 2022/2023г. 5.27 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Патрешко ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.24 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg