27.01.2022


25.02.2020г. УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ - Ивайло Валериев Илиев ,2020. 207.06 KB
24.02.2020г. УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ - Астра инженеринг-2020. 207.03 KB
31.01.2020г. УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ - Фарминг-2020 207.83 KB
31.01.2020г. УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ - Агробалкани-2020 207.00 KB
31.01.2020г. УВЕДОМЛЕНИЕ за ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.37В,АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ - АСПЕКС-2020 207.06 KB
02.08.2019г. Класиране в конкурс за длъжността “Главен експерт” 15.38 KB
02.08.2019г. Класиране в конкурс за длъжността “Младши експерт” 14.71 KB
19.07.2019 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС за длъжността “Главен експерт” 16.76 KB
19.07.2019 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС за длъжността “Младши експерт” 14.22 KB
Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Луковит, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 18.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.

PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg