02.12.2022


04.07.2022г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Ловеч 16.83 KB
04.07.2022г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Луковит 16.67 KB
17.06.2022г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Луковит 68.50 KB
17.06.2022г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Ловеч 68.50 KB
15.06.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие - Луковит 71.92 KB
15.06.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие - Ловеч 82.95 KB
25.05.2022г. Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Луковит, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 18.44 KB
25.05.2022г. Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ловеч, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 18.47 KB
03.05.2022г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр.Угърчин 16.34 KB
03.05.2022г. Формуляр за резултатите, получени при провеждане на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в ИРМ - Ябланица, Общинска служба по земеделие - Тетевен. 16.49 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg