18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Радювене за стопанската 2019/2020г. 7.35 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Пресяка ТН за стопанската 2019/2020г. 3.59 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Лисец за стопанската 2019/2020г. 3.12 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ловеч ОЗ за стопанската 2019/2020г. 3.25 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестово за стопанската 2019/2020г. 5.18 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Абланица за стопанската 2019/2020г. 2.78 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Александрово за стопанската 2019/2020г. 4.83 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Баховица за стопанската 2019/2020г. 4.05 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Българене ТН за стопанската 2019/2020г. 2.18 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Българене за стопанската 2019/2020г. 2.78 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg