01.12.2022


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр.Ловеч за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 48.12 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Абланица за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 48.04 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Горно Павликене за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 47.00 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Къкрина за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 46.74 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Малиново за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 52.77 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Радювене за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 70.71 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Соколово за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 52.76 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Стефаново за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 50.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Тепава за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 50.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Хлевене за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 13.12.2021г./ 62.97 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg