15.07.2024


Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Априлци. 50.00 KB
График за сключване на споразумения по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за община Априлци. 32.50 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.05 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.50 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ТН 3.46 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ДТН 4.11 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Велчево за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ДТН 5.43 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.24 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  



PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg