20.06.2024


Go back
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.05 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.50 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ТН 3.46 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ДТН 4.11 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Велчево за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ДТН 5.43 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.24 MB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg