29.11.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Балабанско за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 45.70 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели Осъм за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 49.71 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Белиш за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 63.22 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Борима за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 66.70 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Врабево за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 47.46 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Голяма Желязна за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 75.58 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Горно трапе за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 47.58 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Гумощник за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 62.64 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дебнево за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 68.06 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Добродан за 2022г. - ПМЛ /публикувана на 15.12.2021г./ 60.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg