27.01.2022


17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 748.85 KB
17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 846.58 KB
17.02.2021г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 748.22 KB
20.11.2020г. ОДЗ Ловеч кани фирмите изпълнители на технически дейности, вписани в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър да представят оферти за извършване на технически дейности за поддържане на КВС на землище с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч. 213.96 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 389.77 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 444.50 KB
29.01.2020г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи. 393.06 KB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.

PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg