02.12.2022


Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Угърчин за стопанската 2015 / 2016г. 6.20 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015 / 2016г. 6.48 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Ловеч за стопанската 2015 / 2016г. 19.65 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Троян за стопанската 2015 / 2016г. 6.75 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Ябланица за стопанската 2015 / 2016г.. 4.63 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Тетевен за стопанската 2015 / 2016г. 4.32 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Летница за стопанската 2015 / 2016г. 2.26 MB
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Априлци за стопанската 2015 / 2016г. 978.32 KB
Заповед по реда на чл.37в ал. 10 от ЗСПЗЗ 154.11 KB
Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Ябланица. 55.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg