15.07.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Балабанско за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 553.34 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Бели Осъм за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 564.02 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Белиш за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 701.22 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Борима за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 720.78 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Врабево за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 556.31 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Голяма Желязна за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 768.89 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Горно трапе за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 519.98 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Гумощник за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 692.93 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Дебнево за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 733.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Добродан за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 23.12.2020г./ 647.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg