04.10.2022


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за 2017г. - ПМЛ 348.61 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за 2017г. - ПМЛ 328.68 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за 2017г. - ПМЛ 348.61 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за 2017г. - ПМЛ 370.79 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за 2017г. - ПМЛ 488.37 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2016/2017г. 289.88 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2016/2017г. 352.58 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма брестница за стопанската 2016/2017г. 316.91 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2016/2017г. 256.25 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2016/2017г. 243.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg