18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели осъм ТН за стопанската 2019/2020г. 315.11 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима ТН за стопанската 2019/2020г. 342.75 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Желязна ТН за стопанската 2019/2020г. 331.64 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебнево ТН за стопанската 2019/2020г. 326.24 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Старо село ТН за стопанската 2019/2020г. 324.16 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Терзийско ТН за стопанската 2019/2020г. 335.97 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дълбок дол ТН за стопанската 2019/2020г. 326.32 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 372.08 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Терзийко ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 335.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Старо село за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 337.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg