02.12.2022


Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-58 / 18.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище с. Батулци. 596.78 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-61 / 20.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище с. Дъбравата. 204.44 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-64 / 21.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище с. Добревци. 533.63 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-65 / 21.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище с. Златна панега. 204.92 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за 2018г. - ПМЛ 238.69 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за 2018г. - ПМЛ 262.02 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за 2018г. - ПМЛ 272.15 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за 2018г. - ПМЛ 353.73 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Ябланица за стопанската 2017/2018г. 1015.14 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2017/2018г. 552.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg