18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 410.35 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 498.28 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене а за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 428.74 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 380.83 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна Панега за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 405.76 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 378.07 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Брестница за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 437.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 437.00 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 403.10 KB
РЕГИСТЪР за ПОЛЗВАНЕТО на ИМОТИ по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ /по НОМЕРА на ИМОТИ/. 142.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg