26.09.2023


Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скобелево за стопанската 2022/2023г. 500.96 KB
Публикуван 10.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Хлевене за стопанската 2022/2023г. 690.38 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Горно Павликениза стопанската 2022/2023г. 784.56 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гостиня ОЗ за стопанската 2022/2023г. 562.52 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Казачево за стопанската 2022/2023г. 630.76 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Лисец за стопанската 2022/2023г. 863.66 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Сливек ОЗ за стопанската 2022/2023г. 635.89 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Сливек ТН за стопанската 2022/2023г. 542.38 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Смочан за стопанската 2022/2023г. 647.58 KB
Публикуван 03.10.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Соколово за стопанската 2022/2023г. 552.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg