04.02.2023


Go back
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скобелево за стопанската 2022/2023г. 500.96 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Александрово за стопанската 2022/2023г. 792.15 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Деветаки за стопанската 2022/2023г. 719.31 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Къкрина за стопанската 2022/2023г. 662.72 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Йоглав за стопанската 2022/2023г. 693.88 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Чавдарци за стопанската 2022/2023г. 556.33 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Умаревци за стопанската 2022/2023г. 655.10 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тепава за стопанската 2022/2023г. 536.54 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Стефаново за стопанската 2022/2023г. 565.92 KB
Публикуван 30.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Слатина за стопанската 2022/2023г. 1001.51 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg