18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Брестница за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.74 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дъбравата за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.02 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Златна Панега за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.37 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Малък извор за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.09 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Орешене за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.50 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2020/2021г. - ДТН 566.85 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 2.94 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Добревци за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.56 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Батулци за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 1.35 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Голяма Брестница за стопанската 2020/2021г. - ОЗ 2.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg