30.09.2022


Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Деветаки за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 30.12.2020г./ 621.50 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Г.Павликене за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 538.54 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Къкрина за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 541.70 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ловеч за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 561.40 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Малиново за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 606.11 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Радювене за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 620.62 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Соколово за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 594.71 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Стефаново за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 581.26 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Тепава за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 579.89 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на c.Хлевене за 2021г. - ПМЛ /публикувана на 22.12.2020г./ 736.46 KB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg